Účastnícky poplatok
Registrácia s platbou do 15. 9. 2019 (vrátane)
Člen Slovenskej obezitologickej asociácie, člen Obezitologickej sekcie SDS 20,- EUR
Nečlen Slovenskej obezitologickej asociácie, nečlen Obezitologickej sekcie SDS 30,- EUR
Sestry, členky SKSaPA, Farmaceut, člen SLeK 10,- EUR
Sestry, nečlenky SKSaPA, Farmaceut, nečlen SLeK 15,- EUR
Asistenti výživy 10,- EUR
Registrácia s platbou po 15. 9. 2019 a na mieste
Člen Slovenskej obezitologickej asociácie, člen Obezitologickej sekcie SDS 30,- EUR
Nečlen Slovenskej obezitologickej asociácie, nečlen Obezitologickej sekcie SDS 40,- EUR
Sestry, členky SKSaPA, Farmaceut, člen SLeK 17,- EUR
Sestry, nečlenky SKSaPA, Farmaceut, nečlen SLeK 25,- EUR
Asistenti výživy 20,- EUR
Spôsob platby
IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný symbol 252610
Špecifický symbol číslo v komore
Správa pre príjemcu meno a priezvisko účastníka

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím Ing. Gálisovú z FARMI-PROFI na adresu galisova@farmi-profi.sk (do správy prosím uveďte uhradenú sumu a všetky povinné fakturačné údaje). Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.
Prihlasovanie na podujatie bolo uzatvorené!