Účastnícky poplatok
Registrácia s platbou do 10. 9. 2019 (vrátane)
Člen Slovenskej obezitologickej asociácie, člen Obezitologickej sekcie SDS 20,- EUR
Nečlen Slovenskej obezitologickej asociácie, nečlen Obezitologickej sekcie SDS 30,- EUR
Sestry, členky SKSaPA 10,- EUR
Sestry, nečlenky SKSaPA 15,- EUR
Asistenti výživy 10,- EUR
Registrácia s platbou po 10. 9. 2019 a na mieste
Člen Slovenskej obezitologickej asociácie, člen Obezitologickej sekcie SDS 30,- EUR
Nečlen Slovenskej obezitologickej asociácie, nečlen Obezitologickej sekcie SDS 40,- EUR
Sestry, členky SKSaPA 20,- EUR
Sestry, nečlenky SKSaPA 25,- EUR
Asistenti výživy 20,- EUR
Spôsob platby
IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný symbol 252610
Špecifický symbol číslo v komore
Správa pre príjemcu meno a priezvisko účastníka

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím Ing. Galisovú z FARMI-PROFI na adresu galisova@farmi-profi.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.
Prihlasovací formulár
Vyplňte prosím všetky povinné údaje vo formulári.
Osobné údaje
Údaje o pracovisku
Typ poplatku


Na vašu emailovú adresu pošleme automatické potvrdenie prihlášky s rekapituláciou platby.


ODOSLAŤ PRIHLÁŠKU


Odoslaním tejto rezervácie udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov výlučne na organizačné účely súvisiace s 1. Kongresom Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenskými obezitologickými dňami s medzinárodnou účasťou.